dewytta - naša súčasnosť

Sme unikátnym startupom v oblasti spájania uchádzačov o prácu a firiem, ktoré nových zamestnancov hľadajú. 

V našej spoločnosti veľmi intenzívne vnímame zmeny na trhu práce nielen na Slovensku. Preto poskytujeme výnimočný priestor ľuďom, aby prezentovali svoje kvality a schopnosť uplatniť sa v rôznych pracovných oblastiach.

Firmám umožňujeme originálnym spôsobom úsporne, efektívne a za krátky čas odhaliť potenciál človeka a získať tým kvalitného nového člena tímu.

Pozeráme sa na trh práce aj optikou uchádzača o prácu a aj optikou zamestnávateľa, keďže sme počas našich pracovných kariér prešli po oboch cestách. 

Preto vám, na základe našich skúseností a s prihliadnutím na dnešok a hlavne zajtrajšok, prinášame inovatívny prístup k pohovoru s uchádzačom o prácu a k jeho prezentácií.

dewytta – naša budúcnosť

Chceme sa stať súčasťou pracovného života každého, koho bavia nové technológie a svoju pracovnú budúcnosť si plánuje meniť s dewyttou.

Pre firmy chceme byť z dlhodobého hľadiska korektným a stabilným obchodným partnerom, ktorý bude dodávať svoje služby efektívne a spoľahlivo.

Máme pred sebou veľké ciele, ktoré podmieňujeme obojstrannou komunikáciou, vzájomnou dôverou a spoločným optimizmom.